Fraamborg

De borg Fraam, die mogelijk al rond 1400 bij Huizinge stond, is in 1738 gesloopt. Het hooggelegen borgterrein was nog lang goed zichtbaar in het landschap totdat het terrein in 1959 werd geëgaliseerd. Nu valt van het borgterrein niets meer te zien.

Op onderstaande kaart is de exacte locatie bij het dorp goed te zien alsook de borgstede, tuinen en boomgaarden, schathuis en grachten.

Fraamborg plattegrond

Een eerste bekende tekening van de borg Fraam is van de broers Willem en Frederik Coenders van Helpen en staat op de Coenderskaart van Groningen en de Ommelanden uit 1678. De familie Coenders van Helpen was één van de families die op de borg hebben gewoond.

Fraam op Coenderskaart

Een andere afbeelding is die van Andries Schoemaker in zijn atlas van Kastelen en steenhuizen vervaardigd tussen 1710 en 1735.

Een prent gemaakt in 1920 door Hendrik Faber uit Zandeweer toont de borg in volle glorie.

Fotograaf W.F. Pastoor uit Loppersum tekende de borg Fraam in vogelvlucht, jaartal onbekend.

WF Pastoor tekening van de borg Fraam in vogelvlucht

Onderstaande foto’s uit 1923 via Groninger Archieven, gemaakt door W.F. Pastoor.

De eerste foto toont de sleuf met resten van de fundamenten van de borg. Op de 2e en 3e foto de geknotte essen en het opgehoogde terrein voor het geëgaliseerd werd in 1959.

Meer achtergrond is te vinden op de site van de Historische Vereniging Middelstum.